Numbers - Endre plasseringen av objekter på en side i utskriftsvisning

background image

Endre plasseringen av objekter på en side i utskriftsvisning

Når du viser et ark i utskriftsvisning, kan du endre størrelsen på objekter, flytte dem rundt
på siden eller til en annen side og fordele store tabeller på flere sider.

Hvis du vil gå til utskriftsvisning, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis
utskriftsvisning.

Slik kan du endre layouten for objekter på sidene til et markert ark:
Hvis du vil justere størrelsen på alle objekter i et ark for å endre antallet sider de bruker,

m

bruker du Innholdsskala-kontrollene i arkinspektøren.
Du kan også flytte Innholdsskala-skyveknappen nederst til venstre i arbeidsområdet for å
endre størrelsen på alt innholdet i et ark.
Hvis du vil endre størrelsen på enkeltobjekter, markerer du objektene og flytter

m

markeringshåndtakene eller endrer verdiene i Størrelse-feltene i metrikkinspektøren.
Hvis du vil endre størrelsen på en tabell, leser du «Endre størrelse på en tabell» på side 52.
Hvis du vil endre størrelsen på et diagram, leser du «Endre størrelse på eller rotere et
diagram» på side 149. Hvis du vil endre størrelsen på andre objekter, leser du «Endre
størrelse på objekter» på side 227.
I Utskriftsvisning vises tittelrader på hver side hvis en tabell går over mer enn én side.

m

Hvis du ikke vil at tittelrader og -kolonner skal vises når en tabell går over flere sider,
fjerner du markeringen for «Gjenta tittelrader på hver side» eller «Gjenta tittelkolonner på
hver side» i Tabell-menyen.
Du kan flytte objekter fra en side til en annen ved å flytte dem eller ved å klippe dem ut

m

og lime dem inn.