Numbers - Angi sidestørrelse for et regneark

background image

Angi sidestørrelse for et regneark

Før du bruker utskriftsvisning, tilpasser du sidestørrelsen til størrelsen på papiret du
skal bruke.

Slik angir du sidestørrelse:

1

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

2

Velg en sidestørrelse fra Papirstørrelse-lokalmenyen.

44

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

background image

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

45