Numbers - Dele et ark inn i sider

background image

Dele et ark inn i sider

Med utskriftsvisning kan du vise et ark som individuelle sider, flytte og endre størrelse
på objekter til du er fornøyd med layouten for utskrift eller PDF-versjoner av arket. Du
kan også legge til topp- og bunntekst, sidetall og mer.

Klikk for å vise eller
skjule utskriftsvisning.

Flytt for å gjøre alle objekter på
arket større eller mindre.

Bunntekstområde

Topptekstområde

Klikk for å velge et

zoomnivå som lar deg

vise flere eller færre sider.

Klikk for å vise sider i

stående (vertikal) retning.

Klikk for å vise sider i

liggende (horisontal)

retning.

Slik kan du vise eller skjule utskriftsvisning:
Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg deretter Vis utskriftsvisning eller Skjul

m

utskriftsvisning.
Velg Arkiv > Vis utskriftsvisning eller Arkiv > Skjul utskriftsvisning.

m

Velg Vis > Vis utskriftsvisning eller Vis > Skjul utskriftsvisning.

m

Klikk på sidesymbolet ved siden av sidezoomkontrollen nederst til venstre i

m

arbeidsområdet.

Når du bruker utskriftsvisning, blir antallet sider du kan vise i vinduet på én gang,
bestemt av zoomnivået du velger fra lokalmenyen nederst til venstre.

background image

Med arkinspektøren kan du angi egne sideattributter, for eksempel sideretning og
marger, for hvert ark.

Gi arket et navn.

Gjør alle objekter på arket større eller mindre.

Angi sideretning og pagineringsrekkefølge.

Angi sidemarger.

Angi startsidetallet for arket.

Hvis du vil

Går du til

Få sidestørrelsen til å passe med størrelsen på
papiret du skal bruke

«Angi sidestørrelse for et regneark» på side 44

Få topp- og bunnteksten til å vises øverst og
nederst på tabellen på hver side

«Legge til topptekst og bunntekst i et ark» på
side 45

Justere størrelsen på og plasseringen av objekter
på et ark

«Endre plasseringen av objekter på en side i
utskriftsvisning» på side 45

Bruke horisontal eller vertikal layout for sider

«Angi sideretning» på side 46

Angi om sider skal gis sidetall fra venstre til høyre
eller fra topp til bunn.

«Angi rekkefølge for paginering» på side 46

Vise sidetall i topptekst og bunntekst

«Gi sider sidetall» på side 46

Endre avstanden mellom kanten på arket og
kanten på papiret

«Angi sidemarger» på side 47