Numbers - Bruke CSV- og OFX-filer i et regneark

background image

Bruke CSV- og OFX-filer i et regneark

Slik legger du til CSV- og OFX-data i et åpent regneark:

1

Marker et ark.

2

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil lage én eller flere nye tabeller, flytter du en CSV- eller OFX-fil fra Finder til

Â

arbeidsområdet for arket.
Hvis du vil legge til CSV- eller OFX-data i en tom tabell, flytter du CSV- eller OFX-filen

Â

til tabellen.
Dataene legges til. Hvis det er nødvendig, legges det til flere kolonner.
Hvis du vil legge til CSV- eller OFX-data i en tabell som inneholder data, flytter du

Â

CSV- eller OFX-filen til tabellen.
Hvis det ikke er riktig antall kolonner, velger du et alternativ fra arket som vises. Du
kan avbryte importen, legge til kolonner i tabellen, ignorere overskytende kolonner
eller opprette en ny tabell fra CSV- eller OFX-dataene.