Numbers - Lukke et regneark uten å avslutte Numbers

background image

Lukke et regneark uten å avslutte Numbers

Når du er ferdig med å arbeide med et regneark, kan du lukke det uten å avslutte
Numbers.

Slik kan du lukke det aktive regnearket og beholde programmet åpent:
Hvis du vil lukke det aktive regnearket, velger du Arkiv > Lukk, eller klikker på

m

lukkeknappen øverst til venstre i Numbers-vinduet.
Hvis du vil lukke alle åpne regneark, trykker du på Tilvalg-tasten og velger Arkiv > Lukk

m

alle, eller klikker på det aktive regnearkets lukkeknapp.

Hvis du har gjort endringer siden du sist arkiverte regnearket, spør Numbers deg om
du vil arkivere.