Numbers - Låse et regneark slik at det ikke kan redigeres

background image

Låse et regneark slik at det ikke kan redigeres

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du låse regnearket slik at
du ikke kan endre det ved en feiltagelse når du kun er ute etter å åpne og vise det. Det
er enkelt å låse opp regnearket slik at du kan fortsette å gjøre endringer i det.

Slik låser du et regneark:

1

Åpne regnearket som du vil låse, og hold markøren over navnet til regnearket øverst i

Numbers-programvinduet.
En trekant vises.

2

Klikk på trekanten, og velg Lås fra lokalmenyen.

Slik låser du opp et regneark for redigering:
Hold markøren over navnet til regnearket øverst i Numbers-programvinduet til

m

trekanten vises, klikk på trekanten, og velg deretter Lås opp.