Numbers - Gjøre om endringer

background image

Gjøre om endringer

Hvis du ikke vil arkivere endringene du har gjort i regnearket siden du sist åpnet eller
arkiverte det, kan du angre endringene.

Slik kan du gjøre om endringer:
Velg Rediger > Angre for å gjøre om den siste endringen.

m

Hvis du vil gjøre om flere endringer, velger du Rediger > Angre flere ganger. Du kan

m

angre alle endringer du har gjort siden du åpnet regnearket, eller du kan gå tilbake til
den siste, arkiverte versjonen.
Hvis du har angret endringer ved hjelp av Rediger > Angre, men vil utføre dem likevel,

m

velger du Rediger > Utfør likevel én eller flere ganger.
Hvis du vil angre alle endringer du har gjort siden du sist arkiverte regnearket, velger

m

du Arkiv > Tilbake til arkivert.