Numbers - Finne en arkivversjon av et regneark

background image

Finne en arkivversjon av et regneark

Hvis du har arkivert regnearket ditt flere ganger i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller
nyere, blir alle de arkiverte versjonene automatisk lagt i et arkiv. Du kan bla i arkivet for
å finne tidligere versjoner som du vil gjenopprette eller hente ut innhold fra. Når du
finner arkivversjonen du vil ha, kan du gjenopprette den som en fullt redigerbar kopi,
eller du kan hente ut tekst, bilder eller dokumentinnstillinger du vil bruke på nytt.

Slik blar du i og gjenoppretter arkivversjoner av regnearket:

1

Åpne regnearket som du vil finne tidligere versjoner av, og hold markøren over navnet

til regnearket øverst i Numbers-programvinduet.
En trekant vises.

2

Klikk på trekanten, og velg Bla i alle versjoner.

background image

Visningen endres for å vise øyeblikksbilder av alle arkiverte versjoner av regnearket
med en stjernehimmel som bakgrunn. En tidslinje på høyre side av skjermen angir når
den fremste versjonen til venstre ble arkivert.

Tidligere regnearkversjoner

Nåværende regnearkversjon

Klikk for å gjenopprette versjonen som

vises på høyre side av skjermen.

Klikk for å gå ut av denne visningen uten

å gjenopprette en eldre versjon.

Flytt langs tidslinjen for å se

tidligere versjoner som er

arkivert på ulike tidspunkter.

3

Flytt håndtaket langs tidslinjen for å gå bakover i tid og se eldre versjoner av

regnearket.

4

Når du finner en versjon som du vil se nærmere på, klikker du på bildet av regnearket.

Versjonen flyttes til forgrunnen, hvor du kan vise forskjellige ark eller endre størrelse
på visningen, markere objekter på ark, åpne inspektører og kopiere objekter og
inspektørinnstillinger.

5

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil utføre en komplett gjenoppretting av den tidligere versjonen, klikker

Â

du på Gjenopprett når versjonen du vil ha, er i forgrunnen. Det gjenopprettede
regnearket vises på det vanlige skrivebordet og erstatter den forrige versjonen
du arbeidet på før du valgte å vise tidligere versjoner. (Den versjonen blir deretter
arkivert i tidslinjen, i tilfelle du vil gå tilbake til den.)

38

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

background image

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

39

Hvis du vil gjenopprette kun et objekt eller en inspektørinnstilling fra den eldre

Â

versjonen, kopierer du objektet eller innstillingen ved å markere det du er ute
etter, trykke på Kommando-C og deretter klikke på Gjeldende dokument for å vise
nåværende versjon av regnearket. Gå til arket der du vil lime inn objektet du har
kopiert, og klikk for å sette inn markøren der du vil at objektet skal vises på arket.
Lim inn objektet ved å trykke på Kommando-V.
Hvis du vil sammenligne den tidligere versjonen side om side med den nåværende

Â

versjonen, klikker du på Gjeldende dokument.

6

Klikk på Ferdig for å gå tilbake til det vanlige skrivebordet.