Numbers - Arkivere et regneark som en mal

background image

Arkivere et regneark som en mal

Hvis du vil bruke et regneark du har opprettet, som et startpunkt for framtidige
dokumenter, kan du arkivere regnearket som en mal. Når du arkiverer et regneark som
en mal, vises malen i malvelgeren.

Slik arkiverer du et regneark som en mal:
Velg Arkiv > Arkiver som mal.

m

Du finner mer informasjon i «Lage en mal» på side 252.