Numbers - Arkivere et regneark

background image

Arkivere et regneark

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, arkiverer Numbers regnearket
ditt ofte og automatisk i bakgrunnen, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å miste
endringer du har gjort, hvis programmet avsluttes uventet. Du kan også arkivere
regnearket manuelt. Dette oppretter et arkiv av eldre versjoner som du kan hente
tilbake når som helst.

Uansett hvilket operativsystem du bruker, er det lurt å arkivere regnearket ofte
mens du arbeider. Når du har arkivert dokumentet første gang, kan du trykke på
Kommando-S for å arkivere det på nytt med de samme innstillingene.

Når du arkiverer et Numbers-regneark, følger ikke fonter med som en del av
regnearket. Hvis du overfører et Numbers-regneark til en annen maskin, må du forsikre
deg om at fontene som brukes i regnearket, er installert i Fonter-mappen på den
andre maskinen.

background image

Slik arkiverer du et regneark for første gang:

1

Velg Arkiv > Arkiver, eller trykk Kommando-S.

2

Oppgi et navn for regnearket i Arkiver som-feltet.

3

Velg hvor du vil arkivere regnearket.

Hvis katalogen der du vil arkivere regnearket, ikke vises i Hvor-lokalmenyen, klikker du
på trekanten til høyre for Arkiver som-feltet og navigerer til en annen plassering.

4

Hvis du vil at regnearket skal kunne vises med forhåndsvisning i Finder i Mac OS X

versjon 10.5 eller nyere, markerer du «Ta med forhåndsvisning i dokumentet».
Hvis du alltid vil ta med en forhåndsvisning i regnearkene, velger du Numbers > Valg,
klikker på Generelt og markerer «Ta med forhåndsvisning i dokumentet som standard».

5

Hvis du vil arkivere regnearket som et iWork ‘08- eller Excel-regneark, markerer du

«Arkiver kopi» og velger iWork ‘08- eller Excel-dokument fra lokalmenyen.

6

Hvis du eller noen andre kommer til å åpne regnearket på en annen maskin, klikker du

på Avanserte valg og angir hva som skal inkluderes i regnearket.
Kopier lyd og filmer til dokumentet: Hvis du bruker filmer eller lydfiler i regnearket,
og du markerer denne avkrysningsruten, arkiveres filmen eller lydfilene sammen med
regnearket slik at filene kan spilles av hvis regnearket åpnes på en annen datamaskin.
Du kan fjerne markeringen i denne avkrysningsruten for å redusere filstørrelsen, men
mediefiler vil ikke kunne spilles av på andre datamaskiner. Hvis du vil lære andre
teknikker for å redusere filstørrelsen, leser du «Redusere bildefilstørrelser» på side 205
og «Redusere størrelsen på mediefiler» på side 219.
Kopier malbilder til dokumentet: Hvis du ikke markerer dette valget og deretter
åpner regnearket på en datamaskin der Numbers ikke er installert, er det mulig at
regnearket ser annerledes ut.

7

Klikk på Arkiver.

Det er vanligvis kun mulig å arkivere Numbers-regnearket på datamaskiner og
tjenere med Mac OS X. Numbers er ikke kompatibelt med maskiner med Mac OS
9 og Windows-tjenere som bruker Services for Macintosh. Hvis du må arkivere til
en datamaskin med Windows, kan du forsøke å bruke AFP-tjenerprogramvaren for
Windows.

34

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

background image

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

35

Hvis du vil

Går du til

Dele regnearkene dine med andre

«Skrive ut et regneark» på side 244
«Sende Numbers-regnearket til iWork.com Public
Beta» på side 246
«Eksportere et regneark til andre
dokumentformater» på side 245
«Sende et regneark ved hjelp av e-post» på
side 250
«Sende et regneark til iWeb» på side 250

Angre eller forhindre endringer i et regneark

«Gjøre om endringer» på side 35
«Låse et regneark slik at det ikke kan
redigeres» på side 36

Arkivere forskjellige versjoner av et regneark

«Automatisk arkivere en sikkerhetskopi» på
side 36
«Finne en arkivversjon av et regneark» på side 37
«Arkivere en kopi av et regneark» på side 37
«Arkivere et regneark som en mal» på side 39

Arkivere termer Spotlight kan bruke for å finne et
regneark

«Arkivere Spotlight-søkeord for et regneark» på
side 39

Lukke et regneark uten å avslutte

«Lukke et regneark uten å avslutte Numbers» på
side 40