Numbers - Åpne et eksisterende regneark

background image

Åpne et eksisterende regneark

Du kan åpne et iWork ‘08- eller iWork ’09-regneark. Hvis du vil dra nytte av de nye
funksjonene, arkiverer du iWork ’08-regneark i iWork ‘09-format. Hvis du vil la iWork ‘08-
brukere få tilgang til regnearket, arkiverer du det i iWork ‘08-format.

Når du åpner et iWork ’09-regneark som er passordbeskyttet, må du skrive inn
passordet i Passord-feltet før du kan vise innholdet i regnearket.

Slik åpner du et eksisterende regneark:
Hvis du vil åpne et regneark fra malvelgeren, klikker du på «Åpne en eksisterende fil» i

m

Malvelger-vinduet, velger dokumentet og klikker på Åpne.
Hvis du vil åpne et regneark du nylig arbeidet med, velger du det fra Åpne sist brukte-
lokalmenyen nederst til venstre i Malvelger-vinduet.
Hvis du vil åpne et regneark mens du arbeider i et, velger du Arkiv > Åpne, markerer

m

regnearket og klikker på Åpne.
Hvis du vil åpne et regneark du nylig har arbeidet med, velger du Arkiv > Åpne sist
brukte, og velger regnearket fra undermenyen.
Hvis du vil åpne et Numbers-regneark fra Finder, dobbeltklikker du på

m

regnearksymbolet eller flytter det til Numbers-programsymbolet.

Hvis du ser en melding om at en font eller en fil mangler når du åpner et regneark, kan
du fortsatt bruke regnearket. Numbers lar deg velge en font som skal brukes i stedet
for fonter som mangler. Du kan legge til fonter som mangler, ved å avslutte Numbers
og legge til fontene i Fonter-mappen (du finner mer informasjon i Mac Hjelp). Hvis du
vil vise filmer eller lydfiler som mangler, må du legge dem til i regnearket på nytt.