Numbers - Opprette medieplassholdere for en egendefinert mal

background image

Opprette medieplassholdere for en egendefinert mal

Når du flytter egne bilder, lydfiler eller filmer til en medieplassholder, blir det
automatisk plassert og tilpasset. Du kan enkelt erstatte mediefiler i plassholdere ved å
flytte nye filer dit. Det er ikke nødvendig å slette den gamle filen først.

Slik oppretter du en medieplassholder:

1

Legg til et bilde, en film eller en lydfil i regnearket.

Du finner instruksjoner i «Arbeide med bilder» på side 201, «Legge til en lydfil» på
side 216 og «Legge til en filmfil» på side 217.

2

Marker det importerte dokumentet og flytt det dit du vil ha det i regnearket, som

beskrevet i «Flytte og plassere objekter» på side 221.

3

Formater det importerte objektet, som beskrevet i «Manipulere, organisere og endre

utseendet på objekter» på side 219.

4

Marker objektet, og velg Format > Avansert > Definer som medieplassholder.

Hvis du vil slette en medieplassholder, markerer du den og trykker på slettetasten.