Numbers - Forhåndsdefinere tabeller og andre objekter for en egendefinert mal

background image

Forhåndsdefinere tabeller og andre objekter for en egendefinert mal

Legg til tabeller, diagrammer, tekstruter, bilder, figurer og annet innhold for å hjelpe
malbrukere til å bli mer produktive og til å gjøre objektene i regnearket visuelt
tiltrekkende.

For eksempel kan du:

Legge til navn på tabeller og titler på diagrammer og aksene deres

Â

Legge til formler og annet forhåndsdefinert innhold i tabellceller

Â

Konfigurere celler slik at verdiene i dem vises på bestemte måter (for eksempel ved

Â

hjelp av et nummerformat eller avkrysningsruter)
Opprette tekstruter eller kommentarer som inneholder instruksjoner og forslag for

Â

bruken av malen
Bruke farger for å framheve bestemte elementer i tabeller og diagrammer

Â