Numbers - Forhåndsdefinere ark for en egendefinert mal

background image

Forhåndsdefinere ark for en egendefinert mal

Legg til flere ark i en mal når den har innhold du vil dele i grupper.

Slik kan du konfigurere ark for en mal:
Du kan legge til ark eller fjerne ark fra en Numbers-mal. Hvis du vil ha mer informasjon,

m

leser du «Legge til og slette ark» på side 41.
Hvis du vil flytte ark og omorganisere innholdet, kan du lese «

m

Endre rekkefølge på ark

og innhold i arkene» på side 42.

256

Kapittel 12

Lage dine egneNumbers-maler

background image

Kapittel 12

Lage dine egneNumbers-maler

257