Numbers - Definere standardattributter for importerte bilder

background image

Definere standardattributter for importerte bilder

For importert grafikk kan du angi standardskygger, -opasitet, -kantlinjer og annet.

Slik angir du standard bildeattributter:

1

Importer et bilde som beskrevet i «Arbeide med bilder» på side 201.

2

Marker bildet, og angi attributter for det.

Hvis du vil fjerne uønskede deler av et bilde, leser du «Maskere (beskjære) bilder» på
side 203 og «Fjerne bakgrunnselementer eller uønskede elementer fra et bilde» på
side 206.
Hvis du vil forbedre kvaliteten på bilder og lage interessante effekter, leser du «Endre
lysstyrke, kontrast og andre innstillinger for et bilde» på side 207.
Hvis du vil endre plasseringen av bildet og formatere det på nytt, leser du «Manipulere,
organisere og endre utseendet på objekter» på side 219.

3

Velg Format > Avansert > Definer standard bildestil.

4

Slett bildet fra arket.