Numbers - Definere standardattributter for diagrammer

background image

Definere standardattributter for diagrammer

Du kan angi standardutseendet til hver diagramtype. Standardattributter må angis
individuelt for hver diagramtype.

Slik angir du standard diagramattributter:

1

Plasser et diagram på arket ved å klikke på Diagrammer i verktøylinjen og velge en

diagramtype.

2

Marker diagrammet, og angi attributter for det.

Hvis du vil endre størrelsen på et diagram, rotere det og angi andre attributter som
diagrammer har felles, kan du lese «Formatere diagrammet» på side 148
Hvis du vil lære hvordan du formaterer sektordiagrammer, stolpediagrammer og andre
diagramtyper, kan du lese «Formatere bestemte diagramtyper» på side 158

3

Gjenta trinnene 1 og 2 for hver diagramtype du vil definere standardattributter for.

4

Marker et diagram, og velg deretter Format > Avansert > Definer standardstil for

diagramtype.
Gjenta denne handlingen for hvert diagram du klargjør.

5

Slett diagrammene fra regnearket.