Numbers - Arkivere en egendefinert mal

background image

Arkivere en egendefinert mal

Du kan arkivere den nye malen slik at den vises i Malvelger.

Slik arkiverer du en egendefinert mal:

1

Velg Arkiv > Arkiver som mal.

2

Skriv inn et navn for malen.

3

Forsikre deg om at mappen med navnet My Templates vises i Hvor-lokalmenyen i

Arkiver-vinduet.
Malen arkiveres i Hjem-mappen din i følgende undermappestruktur: Bibliotek/
Application Support/iWork/Numbers/Templates/My Templates/. Den vises i Mine
maler-panelet i malvelgeren.

4

Klikk på Arkiver.

Hvis du vil slette en egendefinert mal, bruker du Finder til å finne fram til mappen der
du arkiverte malen og flytter malen til papirkurven.