Numbers - Eksportere regneark i PDF-format

background image

Eksportere regneark i PDF-format

PDF-filer kan vises eller skrives ut ved hjelp av Preview, vises eller skrives ut i Safari, og
redigeres ved hjelp av et PDF-program.

Slik oppretter du en PDF-fil av regnearket:

1

Velg Deling > Eksporter.

2

Klikk på PDF.

3

Velg en oppløsning fra Bildekvalitet-lokalmenyen.

God: Bilder konverteres til 72 dpi.
Bedre: Bilder konverteres til 150 dpi.
Best: Bilder nedskaleres ikke.

4

Velg hvilke ark du vil eksportere, fra Layout-lokalmenyen.

Arkvisning: Eksporterer hvert ark som en enkeltside i PDF-en.
Sidevisning: Eksporterer det markerte arket ved hjelp av pagineringen som er angitt
i Utskriftsvisning. Hvis du vil vite mer utskriftsvisning, kan du lese «Dele et ark inn i
sider» på side 43.

5

Klikk på Sikkerhetsvalg-trekanten for å passordbeskytte PDF-en.

Passord kan ikke være på mer enn 32 ASCII-tegn. Marker ett eller flere av følgende valg.
Åpne dokumentet: Angi passordet som kreves for å åpne PDF-en.
Skrive ut dokumentet: Krev passord for å skrive ut PDF-en. Hvis du markerer dette
valget, markerer du også Åpne dokumentet og angir et passord.
Kopiere innhold fra dokumentet: Angi passordet som kreves for å kopiere innhold fra
PDF-en.

6

Klikk på Neste, og angi navn og plassering for PDF-en.

7

Klikk på Eksporter for å opprette PDF-en.