Numbers - Eksportere regneark i CSV-format

background image

Eksportere regneark i CSV-format

Mange regnearksprogrammer kan åpne en fil med CSV-formatet. I en CSV-fil separeres
celleverdier i hver rad ved hjelp av et komma. Rader separeres av et linjesluttegn.

Hver tabell plasseres i sin egen CSV-fil, og alle filene plasseres i en mappe. Ingen
grafikk eksporteres. De siste beregnede verdiene eksporteres.

Slik oppretter du en CSV-versjon av regnearket:

1

Velg Deling > Eksporter.

2

Klikk på CSV.

3

Velg et av alternativene i Tekstkoding-lokalmenyen.

Unicode (UTF-8): Dette valget støttes av så godt som alle programmer.
Western (Mac OS Roman) eller Western (Windows Latin 1): Disse valgene er for
programmer som krever dem.

4

Klikk på Neste, og angi navn og plassering for filen.

5

Klikk på Eksporter for å opprette filen.