Numbers - Dele diagrammer, data og tabeller med andre iWork-programmer

background image

Dele diagrammer, data og tabeller med andre iWork-

programmer

Du kan kopiere et diagram og lime det inn i en Keynote-presentasjon eller et Pages-
dokument. Når du har limt inn diagrammet, er det koblet til Numbers-versjonen. Hvis
Numbers-tabelldataene som vises i diagrammet blir endret, kan du arkivere Numbers-
regnearket og deretter oppdatere diagrammet i Keynote eller Pages. Hvis du vil vite
mer, leser du «Dele diagrammer med Pages- og Keynote-dokumenter» på side 147.

Pages-dokumenter kan bruke Adressebok- og vCard-kontaktdata og annen data
fra Numbers-tabeller. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adressebok- og vCard-data
i Numbers, leser du «Bruke Adressebok-felt» på side 239. Du finner informasjon
om hvordan du bruker Numbers-data til fletting i Pages-hjelp og Pages ’09-
brukerhåndboken
.

Du kan kopiere en tabell til Pages- eller Keynote-dokumenter. Hvis du vil vite mer, leser
du «Kopiere tabeller fra ett iWork-program til et annet» på side 55.

background image

252

Dette kapitlet er for alle som vil lage sine egne

regnearkmaler

Dette kapitlet forutsetter at du er kjent med funksjonene i Numbers, som er beskrevet
i tidligere kapitler.

Lage en mal

Malene som følger med Numbers kan gi deg ideer til utforming av utseendet til
diagrammer, tabeller og andre objekter.

Når du skal lage dine egne maler, kan du gjøre noe så enkelt som å legge til
firmalogoen i en eksisterende mal. Du kan også modifisere disse attributtene i en
Numbers-mal:

Tabellstiler

Â

Gjenbrukbare tabeller når du klikker på Tabeller i verktøylinjen

Â

Standardformatering for forskjellige diagramtyper

Â

Standardattributter for tekstruter, figurer og bilder

Â

Nummer og navn for ark

Â

Forhåndsdefinert innhold på ark, for eksempel tekst, tabeller og medieplassholdere

Â

Hvis du vil

Går du til

Angi tabellstiler for en mal

«Definere tabellstiler for en egendefinert mal» på
side 253

Opprette forhåndsdefinerte tabeller i malen

«Definere gjenbrukbare tabeller for en
egendefinert mal» på side 253

Angi diagrammer og andre objekter for malen

«Definere standarddiagrammer, tekstruter, figurer
og bilder for en egendefinert mal» på side 253

Opprette innhold i malen

«Opprette regnearkinnhold for en egendefinert
mal» på side 255

Arkivere malen

«Arkivere en egendefinert mal» på side 257

12