Numbers - Tilordne kolonnenavn til Adressebok-feltnavn

background image

Tilordne kolonnenavn til Adressebok-feltnavn

Følgende tabell oppsummerer Adressebok-feltene som støttes av Numbers.
Synonymene er alternative navn du kan bruke for å legge til en bestemt Adressebok-
feltverdi.

Adressebok-feltnavn

Feltnavnsynonymer

Prefiks

Navn tittel, Navn prefiks

Etternavn

Siste, Etternavn

Fornavn

Første, Fornavn

Suffiks

Navn suffiks, Arbeid suffiks, Akademisk suffiks

Kallenavn

Pikenavn

Jobbtittel

Avdeling

Jobbavdeling

Bedrift

Telefon (første tilgjengelige nummer)

Hovedtelefon

Arbeidstelefon

Hjemmetelefon

Mobil

Mobiltelefon, Mobil

Faks hjemme

Faks arbeid

Personsøker

Personsøker

Annen telefon

E-post (første tilgjengelige adresse)

E-postadresse

Arbeid e-post

Hjem e-post

Annen e-post

URL (første tilgjengelige URL)

Arbeid URL

Hjem URL

240

Kapittel 10

Legge til Adressebok-data i en tabell

background image

Kapittel 10

Legge til Adressebok-data i en tabell

241

Adressebok-feltnavn

Feltnavnsynonymer

Annen URL

Fødselsdag

AIM (første tilgjengelige adresse)

Direktemelding, direktemeldingsnavn,
direktemeldingsadresse, chat, chattenavn,
chatteadresse

Arbeid AIM

Direktemelding arbeid, direktemeldingsnavn
arbeid, direktemeldingsadresse arbeid, chat
arbeid, chattenavn arbeid, chatteadresse arbeid

Hjem AIM

Direktemelding hjemme, direktemelding
privat, direktemeldingsnavn
hjemme, direktemeldingsnavn privat,
direktemeldingsadresse hjemme,
direktemeldingsadresse privat, chat hjemme, chat
privat, chattenavn hjemme, chattenavn privat,
chatteadresse hjemme, chatteadresse privat

Annen AIM

Annen direktemelding, annet
direktemeldingsnavn, annen
direktemeldingsadresse, annen chat, annet
chattenavn, annen chatteadresse

Yahoo

Arbeid Yahoo

Hjem Yahoo

Annen Yahoo

Adresse

Gateadresse (første tilgjengelige gateadresse)

Gate

Sted (første tilgjengelige sted)

By

Stat (første tilgjengelige stat)

Zip

Zipnummer, Postnummer

Land (første tilgjengelige land)

Arbeid adresse

Arbeid gateadresse

Arbeid gate, Arbeid adresse

Arbeid sted

Arbeid by

Arbeid stat

Arbeid zip

Arbeid zipnummer, Arbeid postnummer

Arbeid land

background image

Adressebok-feltnavn

Feltnavnsynonymer

Hjem adresse

Hjem gateadresse

Hjem gate, Hjem adresse

Hjem sted

Hjem by

Hjem stat

Hjem zipnummer

Hjem zipnummer, Hjem postnummer

Hjem land

Annen adresse

Annen gateadresse

Annen gate, Annen adresse

Annen by

Annen by

Annen stat

Annet zipnummer

Annet zipnummer, Annet postnummer

Annet land

Merk

Notater