Numbers - Legge til Adressebok-data i en ny tabell

background image

Legge til Adressebok-data i en ny tabell

Du kan bruke data fra Adressebok eller et vCard-kort til å opprette en ny tabell som
inneholder en rad for enkeltkontakter.

Slik kan du opprette en ny tabell som inneholder kontaktdata:
I Adressebok, markerer du en eller flere kort og flytter markeringen til lerretet.

m

Flytt en eller flere vCard-kort til lerretet.

m

Tabellen inneholder en kolonne for hvert navngitte Adressebok- eller vCard-felt,
som beskrevet i «Tilordne kolonnenavn til Adressebok-feltnavn» på side 240. I
utgangspunktet vises kun feltene med navnene Etternavn, Fornavn, Telefon og E-post.
De andre kolonnene er skjult. Hvis du vil vise de skjulte kolonnene, velger du Tabell >
Vis alle skjulte kolonner. Du kan slette eller endre navn på kolonner etter behov.

background image

244

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan distribuere

Numbers-regneark slik at andre få tilgang til dem.

I tillegg til å skrive ut eller fakse regnearket, kan du dele regnearket elektronisk. Du kan
eksportere regnearket til andre formater og samarbeide med personer som bruker
Excel og andre programmer. Du kan også dele regneark via Internett og ved hjelp av
Mail.

Skrive ut et regneark

Du kan bruke Utskriftsvisning til å tilpasse objekter på arkene til sidene på papiret
før du skriver ut. Du finner instruksjoner i «Dele et ark inn i sider» på side 43. Bruk
arkinspektøren til å angi sideattributter som for eksempel sideretning og marger.

Slik skriver du ut:

1

Velg Arkiv > Skriv ut.

2

Velg skriveren du vil bruke, fra Skriver-lokalmenyen.

3

Skriv inn antallet kopier du vil skrive ut, i Antall-feltet, og marker Sortert hvis du vil at

hver kopi skal skrives ut fullstendig og i rekkefølge før neste kopi skrives ut. Hvis du vil
skrive ut alle kopier av side 1, deretter side 2, deretter side 3 og så videre, fjerner du
markeringen for Sortert.

4

Angi hvilke ark du vil skrive ut:

Alle ark: Skriver ut alle arkene i regnearket.
Nåværende ark: Skriver kun ut arket som var markert da du åpnet utskriftsvinduet.

5

Hvis du vil skrive ut en liste over alle formlene i regnearket, markerer du «Ta med en

liste over formler i dokumentet».

6

Klikk på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer om utskriftsinnstillinger, klikker du på Hjelp-knappen i
utskriftsvinduet.

11