Numbers - Legge til Adressebok-data i en eksisterende tabell

background image

Legge til Adressebok-data i en eksisterende tabell

Du kan legge til data fra Adressebok eller fra et vCard-kort i en eksisterende tabell
hvis tabellens tittelrad inneholder navn som samsvarer med feltnavnene som vises i
«Tilordne kolonnenavn til Adressebok-feltnavn» på side 240.

Slik legger du til kontaktdata i en eksisterende tabell:

1

Identifiser Adressebok- eller vCard-feltene med verdiene du vil kopiere til tabellen.

2

Forsikre deg om at tabellen har en tittelrad med celler som inneholder støttede

Adressebok- eller vCard-feltnavn.
Data i felt som ikke kan tilordnes en tittelrad, vil ikke bli lagt til i tabellen.

3

I Adressebok markerer du en eller flere kontakter eller grupper og flytter dem til

tabellen.
Du kan også flytte en eller flere vCard-kort til tabellen.

Hvis det er nødvendig for å få plass til alle dataene, legges det til rader.

Hvis dataene til en kontakt allerede finnes i tabellen, legges det likevel til en ny rad for
kontakten. Du kan oppdage dupliserte rader ved hjelp av sortering, som beskrevet i
«Sortere rader i en tabell» på side 69.

242

Kapittel 10

Legge til Adressebok-data i en tabell

background image

Kapittel 10

Legge til Adressebok-data i en tabell

243