Numbers - Stiler-panelet

background image

Stiler-panelet

Stiler-panelet gjør det mulig å raskt bruke forhåndsdefinert formatering på
tabeller i et regneark. Tabellstiler definerer attributter som farge-, tekststørrelse- og
cellekantlinjeformatering for tabellceller.

Hvis du vil ta i bruk en tabellstil, markerer du tabellen og klikker en stil i Stiler-panelet.

Du kan bytte fra en tabellstil til en annen med kun ett klikk.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Bruke Tabellstiler» på side 116.

background image

Medienavigering

Medienavigering gir deg tilgang til alle mediefilene iPhoto-biblioteket, iTunes-
biblioteket og Filmer-mappen. Du kan flytte et objekt fra Medienavigering til
regnearket eller til et bildefelt i en inspektør.

Deretter velger du en kilde.

Først klikker du på en knapp
for å gå til mediefilene.

Til slutt flytter du et objekt til
dokumentet eller til et bildefelt
i én av inspektørene.

Søk etter en fil ved å
skrive navnet her.

Hvis du ikke bruker iPhoto eller Aperture til å organisere bildene dine, eller iTunes
til å organisere musikken din, eller hvis du ikke oppbevarer filmene dine i Filmer-
mappen, kan du legge til andre mapper i medienavigering slik at du kan få tilgang til
multimedieinnholdet i disse mappene på samme måte.