Numbers - Regnearkmaler

background image

m

vinduet.
Hvis du vil opprette et regneark ved hjelp av en bestemt mal, klikker du på malen og

m

deretter på Velg.
Hvis du vil starte fra et vanlig regneark, uten formatering, velger du malen Tom.

Les «Opprette et nytt regneark» på side 29, «Importere et dokument fra et annet
program» på side 30 og «Bruke CSV- og OFX-filer i et regneark» på side 31 for å lære
hvordan du oppretter et Numbers-regneark.