Numbers - Inspektør-vinduet

background image

Inspektør-vinduet

De fleste elementene i regnearket kan formateres ved hjelp av Numbers-inspektørene.
Hver inspektør fokuserer på forskjellige formateringsaspekter. Celleinspektøren, for
eksempel, gjør det mulig å formatere celler og celleverdier. Hold markøren over
knapper og andre kontroller i inspektørpanelene for å se en beskrivelse av hva
kontrollene utfører.

Knappen øverst i
inspektørvinduet åpner de ti
inspektørene: Dokument, ark,
tabell, celle, diagram, tekst,
grafikk, metrikk, hyperkobling
og QuickTime.

Hvis du åpner flere inspektørvinduer, kan du gjøre det enklere å arbeide med
regnearket. Hvis du for eksempel åpner både grafikkinspektøren og celleinspektøren,
har du tilgang til alle bilde- og celleformateringsalternativene.

Når et inspektørvindu er åpent, klikker du på en av knappene øverst for å vise en
annen inspektør. Hvis du klikker på andre knapp fra venstre, for eksempel, vises
arkinspektøren.

Slik åpner du et inspektørvindu:
Klikk på Inspektør i verktøylinjen.

m

Velg Vis > Vis inspektør.

m

Hvis du vil åpne et annet inspektørvindu, velger du Vis > Ny inspektør.

m

20

Kapittel 1

Numbers-verktøy og -teknikker

background image

Kapittel 1

Numbers-verktøy og -teknikker

21