Numbers - Formatlinjen

background image

Formatlinjen

Bruk formatlinjen, som vises nedenfor verktøylinjen, til raskt å endre utseendet til
tabeller, diagrammer, tekst og andre elementer i regnearket.

Kontrollene i formatlinjen endres avhengig av hvilket objekt som er markert. Hvis du
vil se en beskrivelse av funksjonen til en kontroll i formatlinjen, holder du markøren
over den.

Formatlinjen ser slik ut når en tabell eller tabellcelle er markert.

Ordne tekst i tabellceller.

Formater cellekantlinjer.

Legg til bakgrunns-

farge i en celle.

Formater celleverdier.

Organiser topptekst

og bunntekst.

Vis eller skjul navnet på en tabell.

Formater tekst i

tabellceller.

Slik viser eller skjuler du formatlinjen:
Velg Vis > Vis formatlinje eller Vis > Skjul formatlinje.

m