Numbers - Farger-vinduet

background image

Slik åpner du Farger-vinduet:
Klikk på Farger i verktøylinjen.

m

Klikk på et fargefelt i en av inspektørene.

m

background image

Slik velger du en farge etter å ha åpnet Farger-vinduet:

1

Klikk hvor som helst i fargehjulet.

Den valgte fargen vises i ruten øverst i Farger-vinduet.

2

Hvis du vil gjøre fargen lysere eller mørkere, flytter du skyvekontrollen på høyre side av

Farger-vinduet.

3

Hvis du vil gjøre fargen mer gjennomsiktig, flytter du Opasitet-skyvekontrollen til

venstre eller angir en prosentverdi i Opasitet-feltet.

4

Hvis du vil bruke fargepaletten, åpner du den ved å flytte håndtaket nederst i Farger-

vinduet.
Arkiver en farge i paletten ved å flytte en farge fra fargeruten til fargepaletten. Hvis du
vil fjerne en farge fra paletten, flytter du en tom firkant til fargen du vil fjerne.

5

Hvis du vil ha samme farge som et annet objekt på skjermen, klikker du på

søkesymbolet til venstre for fargeruten i Farger-vinduet.
Klikk på objektet på skjermen som har fargen du vil bruke. Fargen vises i fargeruten.
Marker objektet du vil fargelegge i regnearket, og flytt deretter fargen fra fargeruten til
objektet.

Fonter-vinduet

Bruk Fonter-vinduet til å velge fonter, fontstørrelser og andre
fontformateringsfunksjoner, inkludert tekstskygger og gjennomstreking. Du kan også
bruke Fonter-vinduet til å organisere fontene slik at det er enkelt å finne fontene du
bruker oftest.

Lag interessante

teksteffekter med

disse knappene.

Handlingsmenyen.

Marker en skrifttype som skal
brukes på den markerte teksten.

Finn fonter ved å skrive inn

et fontnavn i søkefeltet.

Marker en
fontstørrelse som
skal brukes på den
markerte teksten.

Bruk skygge på
markert tekst.
Endre skyggen med
opasitet-, uskarphet,
forskyvning- og
vinkelkontrollene.

Forhåndsvis den valgte

skrifttypen (det er mulig du må

velge Vis forhåndsvisning fra

handlingsmenyen).