Numbers - Forord:  Velkommen til Numbers ’09

background image

Velkommen til Numbers '09

background image

12

Forord

Velkommen til Numbers '09

Videoopplæring på Internett
Opplæringsvideoene på www.apple.com/no/iwork/tutorials/numbers inneholder
instruksjoner for hvordan du utfører vanlige oppgaver i Numbers. Første gang du
åpner Numbers, vises en melding med en kobling til disse opplæringsvideoene på
Internett. Du kan vise opplæringsvideoene for Numbers når som helst ved å velge
Hjelp > Videoopplæring.

Skjermbasert hjelp
Den skjermbaserte hjelpen inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan du utfører
oppgaver i Numbers. Hvis du vil åpne hjelpen, åpner du Numbers og velger Hjelp >
Numbers-hjelp. Den første siden inneholder også koblinger til nyttige websteder.

Hjelp og brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner
Hjelp for iWork-formler og -funksjoner og brukerhåndboken for iWork-formler og
-funksjoner
inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan du bruker formler og
funksjoner i regnearkene dine. Hvis du vil åpne brukerhåndboken, velger du Hjelp >
«Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner». Hvis du vil åpne hjelpen, velger du
Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

iWork-webstedet
Du finner siste nytt og oppdatert informasjon om iWork på www.apple.com/no/iwork.

Supportwebstedet
Du finner detaljert informasjon om hvordan du løser problemer, på www.apple.com/
no/support/numbers.

Hjelpeetiketter
Numbers inneholder hjelpeetiketter – korte beskrivelser – for de fleste objekter på
skjermen. Hold markøren over et objekt i noen sekunder for å vise hjelpeetiketten.

background image

13

Dette kapitlet er en introduksjon til vinduene og verktøyene

du bruker i Numbers-regneark.

Når du oppretter et Numbers-regneark, velger du først en mal.

Regnearkmaler

Malvelger-vinduet viser en rekke regnearkmaler du kan velge blant.

Maler inneholder forhåndsdefinerte ark, tabeller, formler og andre elementer som
hjelper deg i gang.

Slik åpner du Malvelger-vinduet:
Velg Arkiv > «Nytt fra malvelger».

m

1