Numbers - Een enkele en dubbele pijl bewerken

background image

Een enkele en dubbele pijl bewerken

Een pijl bevat speciale bewerkingspunten waarmee u de relatieve verhoudingen van
de pijlpunt en de pijlstaart kunt aanpassen.

Hiermee kunt u

de lengte van de

staart wijzigen.

Door deze greep naar boven of beneden te
slepen, wijzigt u de breedte van de pijlpunt. Door
deze greep naar links of rechts te slepen, wijzigt
u de grootte van de pijlpunt.

De verhoudingen van een enkele of dubbele pijl wijzigen
Selecteer de vorm en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

m

Om de pijl langer te maken, sleept u een van de selectiegrepen op de pijlpunt of de

Â

pijlstaart.
Om de hele pijl smaller of dikker te maken, sleept u een van de selectiegrepen op

Â

het begrenzingskader van de pijl in de buurt van de plek waar de pijlpunt en de
pijlstaart elkaar raken.
Om de relatieve dikte van de pijlpunt en de pijlstaart te wijzigen, plaatst u de

Â

aanwijzer op het blauwe bewerkingspunt op de plek waar de pijlpunt en de
pijlstaart elkaar raken. Wanneer de vorm van de aanwijzer verandert, sleept u
het bewerkingspunt in de gewenste richting om de verhoudingen van de pijl te
wijzigen.