Numbers - Bewerkingspunten voor een vorm toevoegen, verwijderen en verplaatsen

background image

Bewerkingspunten voor een vorm toevoegen, verwijderen en verplaatsen

U kunt de lijnen en de omtrek van een vorm aanpassen door bewerkingspunten toe te
voegen, te verplaatsen of te verwijderen. Hiervoor moet u de vorm eerst bewerkbaar
maken. Zie “Vormen bewerken” op pagina 228 voor meer informatie.

228

Hoofdstuk 9

Werken met vormen, afbeeldingen en andere objecten

background image

Hoofdstuk 9

Werken met vormen, afbeeldingen en andere objecten

229

Manieren om de bewerkingspunten van een vorm aan te passen:
Om een punt toe te voegen, maakt u de vorm bewerkbaar, drukt op de Option-toets

m

en plaatst u de aanwijzer op de rand van de vorm. De aanwijzer verandert in de punt
van een pen met een plusteken (+). Klik op de rand op de positie waar u een punt wilt
toevoegen en verplaats het punt eventueel.
Om een punt te verplaatsen, maakt u de vorm bewerkbaar, klikt u op het punt en

m

sleept u het vervolgens naar een andere positie. Om tegelijkertijd meerdere punten te
verplaatsen, houdt u de Shift-toets ingedrukt, klikt u op de gewenste punten en sleept
u vervolgens met de muis.
Om een punt te verwijderen, maakt u de vorm bewerkbaar, klikt u op het punt

m

en drukt u vervolgens op de Delete-toets. Om tegelijkertijd meerdere punten te
verwijderen, houdt u de Shift-toets ingedrukt, klikt u op de gewenste punten en drukt
u vervolgens op de Delete-toets.