Numbers - Vormen bewerken

background image

Vormen bewerken

U kunt de punten en de omtrek van een vorm die u al in een werkblad hebt
ingevoegd, bewerken om de vorm aan te passen. Voordat u een vorm op deze wijze
kunt bewerken, moet u de vorm bewerkbaar maken.

Manieren om vormen bewerkbaar te maken:
Om een kant-en-klare vorm bewerkbaar te maken, selecteert u de vorm en kiest u

m

vervolgens 'Opmaak' > 'Vorm' > 'Maak bewerkbaar' te kiezen.
Er verschijnen rode punten op de vorm. Sleep de punten om de vorm te wijzigen.
Als u later een kant-en-klare vorm wilt bewerken die bewerkbaar is gemaakt, klikt u
tweemaal langzaam op de vorm.
Om een aangepaste vorm bewerkbaar te maken, klikt u eenmaal op de vorm om deze

m

te selecteren en klikt u nogmaals om de bewerkingspunten te tonen.

Voor informatie over

Zie

De omtrek van een vorm wijzigen door de
punten van de vorm aan te passen

“Bewerkingspunten voor een vorm toevoegen,
verwijderen en verplaatsen” op pagina 228

Een gebogen lijn langer of korter maken en de
hoek ervan wijzigen

“De vorm van een gebogen lijn wijzigen” op
pagina 229

De hoek tussen twee segmenten wijzigen of de
lengte van een segment aanpassen

“De vorm van een recht segment wijzigen” op
pagina 230

Een of meer punten omzetten in gebogen lijnen
of gebogen lijnen omzetten in punten

“Een hoekpunt omzetten in een gebogen punt
en omgekeerd” op pagina 230

De hoeken van een afgeronde rechthoek wijzigen “Een afgeronde rechthoek bewerken” op

pagina 231

De relatieve verhoudingen van een pijlpunt en
pijlstaart aanpassen

“Een enkele en dubbele pijl bewerken” op
pagina 231

De hoeken en andere aspecten van een
tekstballon of bijschrift aanpassen

“Een tekstballon of bijschrift bewerken” op
pagina 232

Het aantal punten in een ster vergroten of
verkleinen

“Een ster bewerken” op pagina 232

Het aantal zijden in een veelhoek vergroten of
verkleinen

“Een veelhoek bewerken” op pagina 233

De kleur, de randstijl en andere aspecten van een
vorm aanpassen

“Objecten bewerken en ordenen en het uiterlijk
van objecten wijzigen” op pagina 237