Numbers - Een aangepaste vorm toevoegen

background image

Een aangepaste vorm toevoegen

Met het hulpmiddel voor tekenen kunt u uw eigen vormen aanmaken.

Uw eigen vorm tekenen

1

Klik op de knop 'Vorm' in de knoppenbalk en selecteer vervolgens de tekenfunctie (of

kies 'Voeg in' > 'Vorm' > 'Teken met pen').

226

Hoofdstuk 9

Werken met vormen, afbeeldingen en andere objecten

background image

Hoofdstuk 9

Werken met vormen, afbeeldingen en andere objecten

227

De aanwijzer ziet eruit als de punt van een pen.

2

Klik op een willekeurige positie in het document om het beginpunt van uw eigen

vorm te bepalen.

3

Klik om meerdere punten toe te voegen.

Elk punt dat u toevoegt is verbonden met het voorafgaande punt. Als u de laatste
verbindingslijn wilt verwijderen die u hebt aangemaakt, drukt u op de Delete-toets. U
kunt meerdere keren op de Delete-toets drukken.

4

Als u met tekenen wilt stoppen en de vorm wilt sluiten, waarbij tussen het laatste en

eerste punt een ononderbroken lijn wordt geplaatst, klikt u op het eerste punt.
Als u met tekenen wilt stoppen en geen lijn tussen het eerste en laatste punt wilt
aanbrengen (zodat u later verder kunt werken aan de vorm), drukt u op de Esc-toets of
klikt u dubbel op het laatste punt dat u hebt getekend.

5

Als u een vorm die u hebt opengelaten wilt sluiten of er punten aan wilt toevoegen,

klikt u eenmaal op de vorm om deze te selecteren en klikt u nogmaals op de vorm om
de bijbehorende punten te tonen.
Klik dubbel op een van de twee punten aan weerszijden van de actieve
verbindingslijn. De aanwijzer verandert in de punt van een pen.

Klik op de gewenste positie om extra punten toe te voegen.
Als u met tekenen wilt stoppen en de vorm wilt sluiten, klikt u op het punt aan het
einde van de actieve verbindingslijn.

6

Selecteer de rand van de vorm en sleep deze naar de gewenste positie in het

werkblad.

7

Als u de omtrek van de vorm wilt wijzigen, moet u de vorm eerst bewerkbaar maken.

Zie “Vormen bewerken” op pagina 228 voor meer informatie.

Zie “Objecten bewerken en ordenen en het uiterlijk van objecten wijzigen” op
pagina 237 voor meer informatie over het bewerken en uitlijnen van vormen en het
wijzigen van de algemene objecteigenschappen van vormen, zoals de kleur, randstijl
(lijnstijl), grootte, richting, schaduw, enzovoort.