Numbers - Vormen aanmaken

background image

Vormen aanmaken

Numbers biedt een groot aantal kant-en-klare vormen die u aan spreadsheets kunt
toevoegen, zoals cirkels, rechthoeken met rechte of afgeronde hoeken, sterren,
tekstballonnen, pijlen, enzovoort. U kunt ook uw eigen vormen tekenen, of de lijnen
en de omtrek van een kant-en-klare vorm aanpassen.

background image

Voor informatie over

Zie

Een eenvoudige vooraf gedefinieerde vorm
toevoegen

“Een kant-en-klare vorm toevoegen” op
pagina 226

Zelf vormen tekenen

“Een aangepaste vorm toevoegen” op pagina 226

De omtrek van een vorm wijzigen

“Vormen bewerken” op pagina 228

De richting, kleur en schaduw wijzigen en andere
wijzigingen in vormen aanbrengen

“Objecten bewerken en ordenen en het uiterlijk
van objecten wijzigen” op pagina 237