Numbers - Objecten vergrendelen en ontgrendelen

background image

Objecten vergrendelen en ontgrendelen

U kunt objecten vergrendelen om te voorkomen dat deze per ongeluk worden
verplaatst.

Nadat u een afzonderlijk object of een groep objecten hebt vergrendeld, kunt u
het object of de objecten pas verplaatsen, verwijderen of wijzigen nadat u ze weer
hebt ontgrendeld. U kunt vergrendelde objecten echter wel selecteren, kopiëren en
dupliceren. Als u een vergrendeld object kopieert of dupliceert, wordt het nieuwe
object eveneens vergrendeld.

Objecten vergrendelen
Selecteer de objecten die u wilt vergrendelen en kies vervolgens 'Orden' >

m

'Vergrendel'.

Objecten ontgrendelen
Selecteer de objecten die u wilt ontgrendelen en kies vervolgens 'Orden' >

m

'Ontgrendel'.