Numbers - Mediabestanden kleiner maken

background image

Mediabestanden kleiner maken

Wanneer u grote geluids- en filmbestanden aan een Numbers-spreadsheet toevoegt,
kan het spreadsheetbestand erg groot worden. Als u slechts een deel van het geluids-
of filmbestand in uw spreadsheet gebruikt, kunt u de ongebruikte delen van het
geluids- of filmbestand verwijderen om het Numbers-bestand kleiner te maken. U
kunt afzonderlijke mediabestanden kleiner maken of u kunt alle mediabestanden in
het document die niet volledig worden gebruikt, kleiner maken.

Voordat u de film- of audiobestanden kleiner maakt, moet u deze bestanden als
onderdeel van uw document bewaren. Kies 'Archief' > 'Bewaar', klik op 'Geavanceerde
opties', controleer of 'Kopieer audio en films naar document' is geselecteerd en klik op
'Bewaar'. Zie “Een spreadsheet bewaren” op pagina 35 voor meer informatie over het
bewaren van spreadsheets.

Manieren om uw spreadsheetbestand kleiner te maken:
Om een afzonderlijk mediabestand in uw document kleiner te maken, selecteert u

m

een geluids- of filmbestand waarvan u slechts een deel gebruikt (ingesteld met de
schuifknoppen voor starten en stoppen) en kiest u 'Opmaak' > 'Afbeelding' > 'Maak
mediabestand kleiner'.
Om alle mediabestanden in uw document kleiner te maken, deselecteert u alle

m

geluids-, film- en afbeeldingsbestanden en kiest u 'Archief' > 'Maak bestand kleiner'.

Nadat u uw geluids- of filmbestand kleiner hebt gemaakt, is het niet meer mogelijk de
oorspronkelijke bestandsgrootte te herstellen, of de verwijderde delen te beluisteren
of te bekijken. Om het volledige bestand te herstellen, moet u het bestand opnieuw
toevoegen.

Bepaalde typen filmbestanden kunnen op deze manier niet kleiner worden gemaakt.

Zie “Afbeeldingsbestanden kleiner maken” op pagina 222 voor meer informatie over
het kleiner maken van afbeeldingsbestanden.