Numbers - Tekst in kolommen weergeven

background image

Tekst in kolommen weergeven

U kunt tekst in een tekstvak of in een rechthoekige vorm in kolommen verdelen. Zodra
één kolom met tekst is gevuld, loopt de tekst automatisch door in de volgende kolom.

206

Hoofdstuk 8

Werken met tekst

background image

Hoofdstuk 8

Werken met tekst

207

Met het venstermenu voor kolommen in de opmaakbalk kunt u tekst snel in
kolommen verdelen.

Het infovenster 'Tekst' bevat meer opties.

Kolommen aanmaken en opmaken via het infovenster 'Tekst'

1

Selecteer het tekstvak of de rechthoekige vorm die de tekst bevat die u in kolommen

wilt verdelen.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk, klik op de knop 'Tekstinfo' en klik vervolgens

op 'Kolom'.

3

Geef in het veld 'Kolommen' het gewenste aantal kolommen op.

4

U kunt alle kolommen even breed maken door het aankruisvak 'Gelijke kolombreedte'

in te schakelen.
U kunt verschillende breedten voor kolommen instellen door het aankruisvak 'Gelijke
kolombreedte' uit te schakelen, dubbel te klikken op een kolomwaarde in de tabel en
vervolgens een nieuwe breedte voor de kolom in te stellen.

5

U kunt de ruimte tussen kolommen aanpassen door dubbel te klikken op een waarde

in de lijst 'Kolomwit' en een nieuwe waarde op te geven.