Numbers - Werken met spellingsuggesties

background image

Werken met spellingsuggesties

1

Kies 'Wijzig' > 'Spelling' > 'Spelling'.

In het venster 'Spelling' wordt het eerste onjuist gespelde woord gemarkeerd.

2

Voor elke taal wordt gebruikgemaakt van een andere woordenlijst. Om ervoor te

zorgen dat u met de juiste taal werkt, selecteert u de tekst waarvan u de spelling wilt
controleren. Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk, klik op de knop 'Tekstinfo' en
klik vervolgens op 'Meer'. Kies een taal uit het venstermenu 'Taal'.

3

Om het onjuiste gespelde woord in de tekst te vervangen, klikt u dubbel op het juiste

woord of de juiste spelling in de lijst met gesuggereerde correcties.

4

Als het juiste woord niet in de lijst met gesuggereerde correcties staat, maar u de

juiste schrijfwijze wel weet, selecteert u het onjuist gespelde woord in het venster
'Spelling', typt u het woord met de juiste spelling en klikt u vervolgens op de knop
'Corrigeer'.

5

Als het woord juist is gespeld en u het niet wilt wijzigen, klikt u op 'Negeer' of

'Voeg toe'. Klik op 'Voeg toe' als het om een term gaat die u vaak gebruikt en in de
woordenlijst wilt opnemen.

background image

Als u 'Voeg toe' hebt gebruikt en het effect ervan wilt herstellen, voert u een van de
volgende handelingen uit:

Als u met Mac OS X versie 10.4 werkt, typt u het woord in het tekstveld onder de lijst

Â

met voorgestelde correcties en klikt u vervolgens op 'Sluit uit'.
Als u met Mac OS X versie 10.5 werkt, houdt u de Control-toets ingedrukt terwijl u

Â

op het woord klikt en kiest u vervolgens 'Verwijder toegevoegde spelling' uit het
venstermenu.

6

Al er geen alternatieve spelling is gevonden in de lijst met gesuggereerde correcties

op Mac OS X versie 10.4, selecteert u het foutief gespelde woord in het venster
'Spelling' en probeert u een andere spelling. Klik vervolgens opnieuw op 'Suggesties'
om een nieuwe lijst met suggesties weer te geven.

7

Klik op 'Zoek volgende' en herhaal de stappen 2 tot en met 6 totdat er geen

spelfouten meer worden gevonden.

U kunt ook de Control-toets ingedrukt houden en op een onjuist gespeld woord
klikken. Vervolgens kunt u in het contextuele menu een andere spelwijze kiezen of
'Voeg spelling toe' of 'Negeer spelling' kiezen.