Numbers - De afstand tussen tekstregels aanpassen

background image

De afstand tussen tekstregels aanpassen

U kunt de regelafstand voor tekst verkleinen of vergroten.

Met behulp van de regelaar voor de regelafstand in de opmaakbalk kunt u snel
de afstand tussen geselecteerde tekstregels wijzigen. Om de regelafstand te
wijzigen voordat u begint te typen, klikt u in de opmaakbalk op de regelaar voor de
regelafstand en typt u vervolgens uw tekst.

Klik hierop om de ruimte tussen
de tekstregels te wijzigen.

De regelafstand instellen via het infovenster 'Tekst'

1

Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk, klik op de knop 'Tekstinfo' en klik vervolgens

op 'Tekst'.

3

Sleep de schuifknop 'Regel' naar links om de regelafstand te verkleinen of naar rechts

om de regelafstand te vergroten.
Als u een exacte waarde voor de afstand wilt instellen, typt u een waarde in het veld
voor de regelafstand of gebruikt u de pijlknoppen naast het veld.

4

Kies een optie voor de regelafstand uit het venstermenu voor de regelafstand dat

verschijnt wanneer u op de tekst onder het veld klikt.

Het venstermenu voor de regelafstand
Klik op de tekst onder het veld 'Regel' en
kies een optie voor de regelafstand.

Het veld 'Regel'
Typ een waarde (of gebruik de pijlknoppen) om de
regelafstand binnen een alinea in te stellen.

Standaardregelafstand (Enkel, Dubbel, Meerdere): De afstand tussen de regels is
afhankelijk van de lettergrootte. Gebruik deze optie als de relatieve afstand tussen
de stokken (delen van letters die tot aan de bovenkant van de regel doorlopen) en
staarten (delen van letters die onder de regel uitsteken) vast moet blijven. Met 'Enkel'
stelt u de enkele regelafstand in, met 'Dubbel' de dubbele regelafstand. Met 'Meerdere'
kunt u waarden voor de regelafstand instellen tussen enkel en dubbel, of groter dan
dubbel.
Minimaal: De afstand tussen twee opeenvolgende regels is nooit minder dan de
ingestelde waarde, maar kan groter zijn voor grotere lettertypen om het overlappen
van tekstregels te vermijden. Gebruik deze optie als de afstand tussen regels vast moet
zijn, maar er geen overlapping mag plaatsvinden bij grote lettertypen.

background image

Precies: De afstand tussen de basislijnen.
Tussen: De afstand tussen de regels wordt vergroot in plaats van de hoogte van de
regels, zoals bij het gebruik van een dubbele regelafstand het geval is.