Numbers - Tekst verwijderen, kopiëren en plakken

background image

Tekst verwijderen, kopiëren en plakken

Het Wijzig-menu bevat commando's waarmee u tekstbewerkingen kunt uitvoeren.

Manieren om tekst te bewerken:
Om tekst te kopiëren (of te knippen) en te plakken, selecteert u de tekst en kiest u

m

'Wijzig' > 'Kopieer' of 'Wijzig' > 'Knip'. Vervolgens klikt u op de plaats waar u de tekst
wilt plakken.
Om tekst met opmaak te kopiëren, kiest u 'Wijzig' > 'Plak'.
Om de opmaak van de geplakte tekst aan te passen aan de opmaak van de
omringende tekst, kiest u 'Wijzig' > 'Plak en pas stijl aan'.
Om tekst te verwijderen, selecteert u de tekst en kiest u 'Wijzig' > 'Verwijder' of drukt u

m

op de Delete-toets.
Als u per ongeluk tekst hebt verwijderd, kiest u 'Wijzig' > 'Herstel verwijderen' om de
bewerking te herstellen.

Als u het commando 'Kopieer' of 'Knip' gebruikt, wordt de geselecteerde tekst op
het klembord geplaatst. De tekst blijft daar staan totdat u opnieuw het commando
'Kopieer' of 'Knip' kiest, of totdat u de computer uitschakelt. Het klembord bevat de
tekst of het object van één knip- of kopieerbewerking tegelijk.