Numbers - Tabstops instellen om tekst uit te lijnen

background image

Tabstops instellen om tekst uit te lijnen

U kunt tekst op bepaalde punten uitlijnen door tabstops in te stellen. Wanneer u op de
Tab-toets drukt (of op Option + Tab als u in een tabelcel werkt), wordt het invoegpunt
(en alle tekst rechts daarvan) verplaatst naar de volgende tabstop. De tekst die u
vervolgens typt, wordt eveneens op dat punt ingevoegd. Met de symbolen op de
horizontale liniaal of het infovenster 'Tekst' kunt u tabstops beheren.

Voor informatie over

Zie

Een nieuwe tabstop toevoegen

“Een nieuwe tabstop instellen” op pagina 198

De plaats van tabstops en het type tabstop
wijzigen

“Een tabstop wijzigen” op pagina 198

Een tabstop verwijderen

“Een tabstop verwijderen” op pagina 199

Voorkeuren voor linialen aanpassen

“Liniaalinstellingen wijzigen” op pagina 199