Numbers - Een vaste spatie invoegen

background image

Een vaste spatie invoegen
Druk op de spatiebalk terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt.

m