Numbers - Tekst in subscript of superscript weergeven

background image

Tekst in subscript of superscript weergeven

U kunt tekst een stukje boven of onder de basislijn plaatsen.

Tekst in subscript of superscript weergeven

1

Selecteer de tekst die u boven of onder de basislijn wilt plaatsen of klik op de plaats

waar u nieuwe tekst wilt typen.

186

Hoofdstuk 8

Werken met tekst

background image

Hoofdstuk 8

Werken met tekst

187

2

Als u tekst in een kleinere lettergrootte in subscript of superscript wilt weergeven,

kiest u 'Opmaak' > 'Lettertype' > 'Basislijn' > 'Subscript' of 'Opmaak' > 'Lettertype' >
'Basislijn' > 'Superscript'.
Als u tekst hoger of lager ten opzichte van andere tekst in dezelfde regel wilt
weergeven, kiest u 'Omhoog' of 'Omlaag' uit het submenu 'Basislijn'.
Als u de tekst weer op de basislijn wilt plaatsen, kiest u 'Standaard' uit het submenu
'Basislijn'.

U kunt de onderdelen 'Subscript' en 'Superscript' ook aan de knoppenbalk toevoegen.
Hiervoor kiest u 'Weergave' > 'Pas knoppenbalk aan', sleept u de onderdelen naar de
knoppenbalk en klikt u op 'Gereed'.