Numbers - Tekst in hoofdletters of kleine letters weergeven

background image

Tekst in hoofdletters of kleine letters weergeven

U kunt snel blokken tekst geheel in hoofdletters of geheel in kleine letters weergeven,
of tekst opmaken als een titel.

Tekst in hoofdletters of kleine letters weergeven

1

Selecteer de tekst die u wilt wijzigen of klik op de plaats waar u nieuwe tekst wilt

typen.

2

Kies 'Opmaak' > 'Lettertype' > 'Hoofdletters/kleine letters' en kies een optie uit het

submenu.
Kies 'Alles met hoofdletters' om de gehele tekst in hoofdletters weer te geven.
Kies 'Klein kapitaal' om de tekst in klein kapitaal en de hoofdletters in groot kapitaal
weer te geven.
Kies 'Titel' om een titelopmaak op de tekst toe te passen. Hierbij wordt de eerste letter
van elk woord weergegeven met een hoofdletter.
Kies 'Geen' als u niet automatisch hoofdletters wilt gebruiken.