Numbers - Lettertypen wijzigen

background image

Lettertypen wijzigen

Nadat u de gewenste tekst hebt geselecteerd, kunt u met behulp van de regelaars in
de opmaakbalk snel wijzigingen aanbrengen in de lettertypefamilie, het lettertype, de
lettergrootte, de kleur en de achtergrondkleur.

Via het venster 'Lettertypen' kunt u lettertypen nauwgezet wijzigen. Met behulp van
de grootteregelaars en typografische instellingen kunt u de vormgeving van uw tekst
naar wens aanpassen.

Het lettertype van geselecteerde tekst wijzigen via het venster 'Lettertypen'

1

Klik op de knop 'Letter' in de knoppenbalk.

2

Selecteer in het venster 'Lettertypen' een lettertype in de kolom 'Familie' en selecteer

vervolgens het letterbeeld in de kolom 'Letterbeeld'.

background image

Als niet alle lettertypefamilies worden weergegeven die op de computer zijn
geïnstalleerd, selecteert u 'Alle lettertypen' in de kolom 'Sets' of typt u de naam van
het gewenste lettertype in het zoekveld onder in het venster 'Lettertypen'.
In het voorvertoningsvenster boven in het venster 'Lettertypen' wordt een voorbeeld
van het geselecteerde lettertype weergegeven. Als het voorvertoningsvenster niet
zichtbaar is, kiest u 'Toon voorvertoning' uit het taakmenu in de linkerbenedenhoek
van het venster 'Lettertypen'.

3

Wijzig de lettergrootte met behulp van de schuifknop voor de grootte of een andere

regelaar voor de grootte.

4

Pas de typografische instellingen van het geselecteerde lettertype aan door

'Typografie' in het taakmenu te kiezen. Klik in het venster 'Typografie' op de
driehoekjes om de verschillende typografische effecten die beschikbaar zijn voor het
geselecteerde lettertype, te bekijken en te selecteren.
Voor verschillende lettertypen zijn verschillende typografische effecten beschikbaar.
Zie “Geavanceerde typografische functies gebruiken” op pagina 191 voor meer
informatie.