Numbers - Kromme aanhalingstekens gebruiken

background image

Kromme aanhalingstekens gebruiken

Kromme aanhalingstekens zijn gekrulde aanhalingstekens die voor citaten worden
gebruikt. Kromme aanhalingstekens zijn aan het begin en het einde van het citaat
verschillend. U kunt ook rechte aanhalingstekens gebruiken; deze zijn aan het begin
en einde van het citaat hetzelfde.

Kromme aanhalingstekens

Rechte aanhalingstekens

Kromme aanhalingstekens gebruiken
Kies 'Numbers' > 'Voorkeuren', klik op 'Automatische correctie' en schakel het

m

aankruisvak 'Gebruik kromme aanhalingstekens' in.