Numbers - De grootte en vormgeving van tekst bepalen

background image

De grootte en vormgeving van tekst bepalen

U kunt tekst opmaken met behulp van de opmaakbalk, de menu's van Numbers, het
infovenster 'Tekst' en het venster 'Lettertypen'.

Voor informatie over

Zie

De vormgeving van tekst wijzigen

“Tekst vet of cursief maken of onderstrepen” op
pagina 184
“Schaduw en doorhaaltekens aan tekst
toevoegen” op pagina 185
“Een contour op tekst toepassen” op pagina 186
“Tekstgrootte wijzigen” op pagina 186
“Tekst in subscript of superscript weergeven” op
pagina 186
“Tekst in hoofdletters of kleine letters
weergeven” op pagina 187
“Lettertypen wijzigen” op pagina 187
“Het anti-aliasingniveau aanpassen” op
pagina 188

Accenttekens toevoegen, internationale
toetsenbordindelingen weergeven en nog veel
meer

“Anti-aliasing toepassen” op pagina 188
“Een accentteken toevoegen” op pagina 189
“Speciale tekens en symbolen typen” op
pagina 190
“Kromme aanhalingstekens gebruiken” op
pagina 191

Spatiëring, ligaturen, de basislijn en het gebruik
van hoofdletters/kleine letters aanpassen

“Geavanceerde typografische functies
gebruiken” op pagina 191