Numbers - Een schaduw aan cirkeldiagrammen en -segmenten toevoegen

background image

Een schaduw aan cirkeldiagrammen en -segmenten toevoegen

U kunt een schaduw instellen voor afzonderlijke cirkelsegmenten of voor het gehele
cirkeldiagram. Wanneer u een schaduw voor afzonderlijke cirkelsegmenten instelt,
lijkt het alsof de segmenten zich op een andere laag bevinden. U kunt het segment
daarom beter eerst van het diagram scheiden. Zie “Afzonderlijke cirkelsegmenten van
een diagram scheiden” op pagina 174 voor instructies.

Een schaduw toevoegen

1

Selecteer het diagram of de afzonderlijke cirkelsegmenten. Klik op de knop 'Info' in de

knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Diagraminfo'. Ga op een van de volgende
manieren te werk:

Om een schaduw aan de geselecteerde segmenten toe te voegen, kiest u de optie

Â

'Afzonderlijk' uit het venstermenu 'Schaduw'.
Om een schaduw aan het hele diagram toe te voegen, kiest u de optie 'Groep' uit

Â

het venstermenu 'Schaduw'.

U kunt ook het venstermenu 'Schaduw' in de opmaakbalk gebruiken.

2

Definieer de gewenste schaduwinstellingen in het infovenster 'Afbeelding'. Zie “Een

schaduw aan een object toevoegen” op pagina 249 voor instructies.