Numbers - Afzonderlijke cirkelsegmenten van een diagram scheiden

background image

Afzonderlijke cirkelsegmenten van een diagram scheiden

U kunt cirkelsegmenten meer in het oog laten springen door de segmenten van het
diagram te scheiden.

U kunt een cirkelsegment scheiden
van de rest door de schuifknop
'Explosie' te verplaatsen.

174

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

background image

Hoofdstuk 7

Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

175

Manieren om cirkelsegmenten van het diagram te scheiden:
Om één segment uit het midden van een 2D- of 3D-cirkeldiagram te plaatsen,

m

selecteert u het segment. Vervolgens sleept u het segment of gebruikt u de
schuifknop 'Explosie' in het infovenster 'Diagram'.
Om alle segmenten uit het midden van een 3D-cirkeldiagram te plaatsen, selecteert u

m

het diagram voordat u de schuifknop 'Explosie' gebruikt.
Om meerdere segmenten uit het midden van een 2D- of 3D-cirkeldiagram te plaatsen,

m

klikt u op de segmenten terwijl u de Shift-toets of de Command-toets ingedrukt
houdt. Vervolgens sleept u de segmenten of gebruikt u de schuifknop 'Explosie'.

U kunt reeksnamen of gegevenspuntlabels toevoegen om afzonderlijke
cirkelsegmenten er nog meer uit te laten springen. Zie “De elementen van een
gegevensreeks van een diagram opmaken” op pagina 164.