Numbers - De weergave van cirkeldiagrammen aanpassen

background image

De weergave van cirkeldiagrammen aanpassen

Een cirkeldiagram vertegenwoordigt één gegevensset en elk cirkelsegment
vertegenwoordigt één gegevenspuntwaarde in de desbetreffende set (het eerste
gegevenspunt van elke gegevensreeks). Als de gegevensreeksen in rijen zijn ingedeeld,
wordt alleen de eerste kolom in het diagram weergegeven. Als de gegevensreeksen
in kolommen zijn ingedeeld, wordt alleen de eerste rij in het diagram weergegeven.
U kunt een gegevensset in het cirkeldiagram opnemen door de gegevensset te
verplaatsen naar de eerste rij of kolom van de tabel.

Om de weergave van afzonderlijke cirkelsegmenten aan te passen, selecteert u eerst
het cirkeldiagram en vervolgens de segmenten die u wilt wijzigen.

Manieren om cirkelsegmenten in een geselecteerd cirkeldiagram te selecteren:
Om één cirkelsegment te selecteren, klikt u op het segment.

m

Om alle cirkelsegmenten te selecteren, selecteert u een willekeurig cirkelsegment en

m

drukt u op Command + A.
Als de segmenten niet aan elkaar grenzen, houdt u de Command-toets ingedrukt en

m

selecteert u de segmenten.
Als de gewenste segmenten aan elkaar grenzen, selecteert u het eerste segment en

m

houdt u vervolgens de Shift-toets ingedrukt terwijl u het laatste segment selecteert.

background image

Voor informatie over

Zie

Kleuren en texturen op een cirkeldiagram
toepassen

“De kleuren en texturen van een cirkeldiagram
wijzigen” op pagina 172

Labels voor reeksen en gegevenspunten in een
cirkeldiagram tonen

“Labels in een cirkeldiagram tonen” op pagina 173

Bepaalde cirkelsegmenten meer in het oog laten
springen

“Afzonderlijke cirkelsegmenten van een diagram
scheiden” op pagina 174

Schaduw aan cirkeldiagrammen toevoegen

“Een schaduw aan cirkeldiagrammen en
-segmenten toevoegen” op pagina 175

Een 2D-cirkeldiagram roteren

“Een 2D-cirkeldiagram roteren” op pagina 175

Andere opmaakinstellingen toepassen

“Diagrammen opmaken” op pagina 159